Đã đóng

Research Writing -2

Dự án này đã được trao cho ezramandela với giá ₹1000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Need a report to be written on Service Operations management. Deadline is 20th. This is the first one in a series of small reports.

3000 words for Rs.1000. Only serious bidders please. More details on chat

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

  • Hạn định ngân sách và khung thời gian
  • Mô tả đề xuất của bạn
  • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

    • Forbes
    • The New York Times
    • Time
    • Wall Street Journal
    • Times Online