Research Writing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách ₹2000 - ₹10000 INR
 • Tổng Lượt Chào Giá 8

Mô Tả Dự Án

Job Description for Website Content Writer

Key skills:

1. Should have excellent command over spoken and written English.

2. Should be familiar with digital platforms such as WordPress websites, Blogs, LinkedIn Pulse.

3. Should have exceptional observation skills and eye for detail.

4. Should be willing to work under tight deadlines without compromising on work quality.

5. Should be able to research well on the web.

6. Should be a good storyteller and a proficient web blogger.

7. Should be ready to re-write/repurpose webpages, as instructed.

Education

UG: Any Graduate, Mandatory

PG: Any Postgraduate, Not Mandatory

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online