Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹3955 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹2000 - ₹10000 INR
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Job Description for Website Content Writer

Key skills:

1. Should have excellent command over spoken and written English.

2. Should be familiar with digital platforms such as WordPress websites, Blogs, LinkedIn Pulse.

3. Should have exceptional observation skills and eye for detail.

4. Should be willing to work under tight deadlines without compromising on work quality.

5. Should be able to research well on the web.

6. Should be a good storyteller and a proficient web blogger.

7. Should be ready to re-write/repurpose webpages, as instructed.

Education

UG: Any Graduate, Mandatory

PG: Any Postgraduate, Not Mandatory

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online