Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $321 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I need someone to write 30 pages Assessment Research on topic "Multi-User Operating System", I have an assessment plan in pdf. Also, the research should be in APA format with pictures, tables, footnotes and reference of the resources. Everything should be wrote individually not just copy and paste, minimum copyright is 80%.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online