Đã đóng

Research Writing and SEO

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €1234 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

I need material for web page of nautica tourism, yacht rental. Description (120-170 word) of port, location (near 200) for sailing and 2-3 photo(minimum 2000 pixel .jpg format) .Promotion text.

I need someone to perform SEO for me as well.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online