Đã hoàn thành

Research Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi topacademictutor với giá $50 NZD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Hey,

I would like someone to write a comparison post review. I would expect the chosen candidate to be willing to do extensive research on the topic. I would be looking for professionally structured layout along with graphs. Thank you in advance, I look forward to hearing from you

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online