Research Writing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 38

Mô Tả Dự Án

Develop a research proposal

Methodology 2000 words

in the area of social media marketing for a non-profit organizatino

- Spanish knowledge is helpful

- academic writing skills required (English)

- experience with research writing

Deadline in 3 days

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online