Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã được trao cho usjasper với giá $8 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

i have various projects that i will need good writers for. I have pay rate of 5 usd for 1000 words with timely submission. the work must be free of plagiarism as i will check each task on turnitin. Further the work must have proper referencing style that has been requested. Harvard, Apa and MLA. Kindly only serious people bid that are willing to work for me on this rate and be passionate about writing.

If you are going to waste time then please don't bid. I need committed people only.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online