Đã hoàn thành

Research Writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi premiumwriters12 với giá £30 GBP trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

“Comment on whether capitalism can fix structural problems such as unemployment

and income inequality. Discuss by utilizing the importance of institutions (i.e. EU,

government organizations, etc.) and the effects of globalization.”

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online