Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã được trao cho profkim với giá £100 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£20 - £250 GBP
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

Hi, I need someone to do my Literature Review.

It's 4000 words.

The topic is ' The differences in engagement between full-time and part-time staff within United Kingdom'

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online