Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $75 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $300 USD
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Hello,

We are looking for high end article researcher and writer. You have have proven writing expertise . no copy paste , no rewrite software, no any tricks. just simple content creative writer. who can writing creatively with technical writing terms and condition.

ofcourse looking for real makret price. no bogus price. must be write without any grammatical mistake. Creative language. no normal language. We will provide you sample work.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online