Research Writing

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 61

Mô Tả Dự Án

Write a 15 page paper about how worker's compensation fraud affects workers in Canada.

(following a citation style of your choosing). In addition, you must include a title page (with your full name, student number, course code and date) and bibliography. You are of course expected to use proper page numbering (title pages are not numbered, a page number does not appear on the first page, etc.) and appropriate headings (brief, 'conclusionary', pithy).

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online