Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã được trao cho CONFIDENTWRITERS với giá $133 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
61
Mô tả dự án

Write a 15 page paper about how worker's compensation fraud affects workers in Canada.

(following a citation style of your choosing). In addition, you must include a title page (with your full name, student number, course code and date) and bibliography. You are of course expected to use proper page numbering (title pages are not numbered, a page number does not appear on the first page, etc.) and appropriate headings (brief, 'conclusionary', pithy).

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online