Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã được trao cho bkabubi với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
64
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skill required is Research Writing. I am happy to pay a fixed priced and my budget is $30 - $100 USD. I have not provided a detailed description and have not uploaded any files.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online