Đã đóng

Research Writing

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I am applying for a one-year student placement role at Deloitte under the technology consulting department (programming is my field).

Do some research about the company and in your own words, I need you to answer me these two questions, in around 200 words each:

1. Describe what you think will motivate you about working at Deloitte and the placement you have applied to.(max 200 words in bullet point format)

2. Showing an understanding of the day to day role please tell us what you expect to be doing during your placement in your chosen service line.(max 200 words in bullet point format)

Here is a link to the application details: www. gradcracker. com/hub/301/deloitte/work-placement-internship/20411/consulting-technology-industrial-placement

This is a very simple task so my budget is very basic and low (around 5-10 usd) and I need it to be done before 2pm UK time.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online