Đã đóng

Research Writing Article writing

Dự án này đã được trao cho mammarjanjua với giá €9 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I need a summary of two articles to make them into one. Please use all paraphrasing, do not copy and paste, shorten it to half of the length. Make 2 pages out of 5, APA style all information is there no research required.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online