Research Writing (English Literature)

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 11

Mô Tả Dự Án

Need someone with a deep understanding of international literature and research on literature. Need about 8000 words in within 6 days. Please bid accordingly. Only bids that meet the budget will be responded to.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online