Đã hoàn thành

Research Writing On Machine Learning report

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Sadya với giá £45 GBP trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Need a abstract and literature on Machine learning question

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online