Research Writing - consultancy report - DBA 4000 words

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 54

Mô Tả Dự Án

hi all,

I need to help for report of 4000 words in 2 days, this report required high quality of writing and critically research level BDA.

Please bid if you r professional!

Regards

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online