Còn mở

Research Writing for Accounting theory assignment

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM119 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are Accounting Theory, research JOURNAL ARTICLES. I am happy to pay a fixed priced and my budget is RM30 - RM100 MYR.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online