Đã hoàn thành

Research Writing: On how television is the new film.(within 2 days)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Rachaelray với giá $110 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $80 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

using breaking bad mainly to support thesis (LOOK AT OUTLINE ATTACHED) please find at least 5 more references. it is a 2500-3000 word essay.

this needs to be quality and you must have passion and good understanding with clear knowledge of the subject.

type i read in you response so i know you have read through the whole post.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online