Còn mở

Research Writing 500words

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là £37 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

Identify the collaborative requirements of implementing BIM Level 3 across the lifecycle of a project and evaluate the impact on the UK Construction Industry. Define BIM Level 3. Identify the collaborative requirements of meeting BIM Level 3. Identify and evaluate the impact on the industry working within a BIM Level 3 environment. Using examples where appropriate.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online