Đã đóng

Research article on Family Gender roles and Family Psychology final

Dự án này đã nhận được 46 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $43 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I need the revision and checking of a 4 Page double space assignment on Breadwinner and caregiver: A cross-sectional analysis of children’s and emerging adults’ visions

of their future family roles. Very short work, need some one that is very talented in English writing and good at understanding scientific research articles. and good at applying what they have read to specific questions.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online