Đã hoàn thành

Research on millennials

Dự án này đã kết thúc thành công bởi uzunlardeniz với giá $35 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I need you to conduct research on millennials .

I want an extensive list of statistics from reputable resources in the past 3

Years including how many are married, how many have kids, what income they have, religion, workforce numbers

I also want quotes of what people say about the millennial generation and about Millennials referencing articles and the biggest struggles people have with millennials

I want to know the biggest motivations of millennials.

What are their biggest struggles in life

How many are tertiary educated

I want to know their willingness to spend money on self development

How many read books versus watching tv and other media

I want to know the statistics of millennials using social media, which they use and what behaviours they use

Research each micro market of millennials

I want to know how many millennials embark of salespeople as their job

How many millennials want to be entrepreneurs or are entrepreneurs versus those in the workforce

Millennials wanting to live a digital nomad life

How much millennials embrace digital media

Attention span of a millennial

Millennials and health

Exercise, food, weight battles, health battles

Millennials in the automotive industry

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online