Đã đóng

Research paper

Dự án này đã nhận được 45 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $49 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need a research paper due by Friday 11pm eastern time. Below are the specifications.

Directions:

-Select three research based articles that discuss PBS.(Positive Behavior Support)

-Summarize the results of the studies using a comparison and contrast method.

-Discuss the findings.

-Explain how reading these articles will affect your practice of PBS in the future.

*Don't forget to use the APA writing style.

References should be within the last 7 years

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online