Research paper

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 45

Mô Tả Dự Án

I need a research paper due by Friday 11pm eastern time. Below are the specifications.

Directions:

-Select three research based articles that discuss PBS.(Positive Behavior Support)

-Summarize the results of the studies using a comparison and contrast method.

-Discuss the findings.

-Explain how reading these articles will affect your practice of PBS in the future.

*Don't forget to use the APA writing style.

References should be within the last 7 years

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online