Đã đóng

Research project in Comparative law

Dự án này đã được trao cho skylerphd với giá £330 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

I am asked to write a research project on Comparative Law for 4500 words. Topic is of my own choosing regarding Comparative Law topics. Project must be done and handed to me by 23/24th of April. Price - Flexible.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online