Đã hoàn thành

Research writing

Dự án này đã kết thúc thành công bởi liznyambura với giá €250 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
53
Mô tả dự án

I need you to write a research article. You have to write a research about google. (Minimum 10 sources - 20 pages Arial 11)

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online