Đã đóng

Research writing

Dự án này đã nhận được 95 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €297 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
95
Mô tả dự án

I need you to write a research article. A research projet

" TOTAL REWARD IS HAILED AS A KEY MEANS OF ENGAGING EMPLOYEES IN AN ORGANISATION . EVALUATE THE POTENTIAL BENIFITS OF IT FOR YOUR

Chapter one

The introduction is 400 words

Chapter Two

LITERATURE REVIEW. 1,000 words

Chapter Three

Research Methodology and Data collection Discussion 800 Words

Chapter 4

Findings and Analysis related to Assignment Question and Topic 1,500 words

Chapter five

Conclusion and Recommendations 300 words

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online