Đã đóng

Research writing

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $334 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 NZD
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

I need you to write a research article. I am Ritika Srivastav belongs to india currently lives in New Zealand.I have been here almost one year recently got my work visa.I am an IT professional with 12months of experience in Embedded Development and currently seeking new opportunities.I have done [url removed, login to view] in communication engineering. As an [url removed, login to view] student I wrote my thesis itself only as well as has published research International Journal paper also.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online