Đã đóng

Rewriting / Rephrasing / Paraphrasing assistance needed for report (Project Management Plan etc.)

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $124 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

Dear Freelancers

Urgently need an experienced writer to help me with paraphrasing / rephrasing / rewriting an urgent job. Able to meet strict deadlines. No copy paste will be allowed.

Kindly give me competitive bid with reasonable bids.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online