Đã hoàn thành

Technical Report(Simulation Article review)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi quickwriter24 với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Select an application of your interest and search for relevant papers from Simulation Conference Proceedings Paper Archive (available at [url removed, login to view]). Select one paper and write a review (1.5-2 pages, single spacing, 11 pts). The format of the review is as follows:

1. Title

2. Authors

3. URL link to the paper

4. Problem description & goal of the work

5. Description of the input data/model

6. Simulation model building: Which software? Difficulties of the implementation?

7. Discussion on other issues such as model verification, validation, output analysis, design of experiments, and optimization procedure to improve the performance (you do not need to discuss all these issues).

8. Criticism and/or potential improvement

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online