Đã đóng

Web Research - Insights

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $71 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

This is a research project. You will need to research the folowing insights:

Twitter Audience insights

Facebook Audience insights

Youtube Audience insights

Provide the data points each focus and answers for what each of the three audience insights provide back to their users.

The purpose of this project is: we have a client wishing to make their own Audience insights page and has asked us for suggested insights.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online