Đã hoàn thành

Write an Article about Spanish of Spain and Latinamerica

Dự án này đã kết thúc thành công bởi francazarez93 với giá $30 CAD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I would need a 1000 words or more article about spoken Spanish language differences between Spain and other countries of latin america.

The article needs to be of course original, interesting and well structured from a reader's perspective. It should be magazine quality level.

Initial knowledge about the subject is preferred but not mandatory if you feel you can do research on the subject.

The article will be posted on a language learning website.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online