Đã hoàn thành

Write a Book

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Ryanreynolds1 với giá $251 NZD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 NZD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Hi

I am interested in the cost to do this if acceptable I will go ahead. A little bit writing and a little bit research writing more of the latter I expect.

Book will be about selling your property for the best price.

Topics will be

1) preparing for the market

2) Methods of sale Tenders, auctions, deadlines and priced

3) open homes

4) the sale process, accepted agreement to settlement

5) choosing the right agent

6) finding your next property

7) settlement day

8) rental properties and tenants

9) marketing costs

10) target market

11) how much to renovate

12) lending and a mortgage

13) sale and purchase agreement and conditions

14) your lawyers role

And anything else you deem appropriate

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online