Đã đóng

Write a Report

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

We need professional academic writers with background in business related disciplines. Applicants with MBA and posses experience In writing academic papers, dissertations and research proposals will be considered. Quality , timely delivery and plagiarism free contents ONLY.

This is a long term relationship, kindly bid ONLY if you fit the requirement.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online