Đã đóng

Write a Report

Dự án này đã được trao cho citijayamala với giá €88 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

i need one to do some calculations regarding NPV and ARR (accounting rate of return) and some theories based on that for 2500 - 3000 words. more details will be provided later.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online