Đã đóng

Write a Technical Report

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €109 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I need a report made on a Content Delivery Network, (CDN) and cloud platform. I need to detail the differences of two platforms for video delivery and broadcast.

I do not want this to be a copy past or plagiarized document. I will check everything to make sure of this. You must also have a knowledge of the subject.

I need this in 24 hrs.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online