Write a Technical Report

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €30 - €250 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 48

Mô Tả Dự Án

I need a report made on a Content Delivery Network, (CDN) and cloud platform. I need to detail the differences of two platforms for video delivery and broadcast.

I do not want this to be a copy past or plagiarized document. I will check everything to make sure of this. You must also have a knowledge of the subject.

I need this in 24 hrs.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online