Đã đóng

Write a Technical Report

Dự án này đã nhận được 12 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $ USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Looking for native English writers. Those who have prior experience in the field of formal report writing may apply. Candidate must have proper knowledge of citation and referencing.

Please make sure to have one of your previous task ready when applying for this job.

We are offering $2.5-$5/page based on urgency and complexity.

We expect at least 6 pages of work/day from our regular writers.

Happy bidding!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online