Đã đóng

Write a book on web based business opportunities (Please read before bidding)

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $370 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

I intend to write a book on web based business opportunities and would require a freelancer to assist with this task.

As part of your bid please kindly break down this title in to sub-topics and sub-sub-topics as you would consider discussing it. The content has to be original.

Any bid without a topic breakdown will not be considered.

Look forward to hearing from you.

Cheers.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online