Đã đóng

Write a news article on US politics, any current issue.

Dự án này đã được trao cho joselzd4 với giá $6 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Write a news article on US politics, any current issue. Plagiarism will not be be expected and will be checked for same. Expect a feedback as as per your content.

You can provide a sources also if you are referring from it.

If all goes well, expect a long term deals.

Freelancer friendly environment!!

Quote price per article!!

Time not issue, content matters on your 1st article to test your skills!!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online