Write a news article on US politics, any current issue.

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $2 - $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 36

Mô Tả Dự Án

Write a news article on US politics, any current issue. Plagiarism will not be be expected and will be checked for same. Expect a feedback as as per your content.

You can provide a sources also if you are referring from it.

If all goes well, expect a long term deals.

Freelancer friendly environment!!

Quote price per article!!

Time not issue, content matters on your 1st article to test your skills!!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online