Đã đóng

Write some Articles about Regional Language Differences

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $123 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 CAD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I would need 4 articles (approx. 1000 words or more) about regional difference in the usage of these languages:

- Written and spoken English differences around the world

- Written and spoken Spanish differences around the world (especially Spain vs Latinamerica Spanish)

- Written and spoken French differences around the world

- Written and spoken Portuguese differences between Portugal and Brazil

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online