Đã đóng

Writers needed asap - writing with referencing

Dự án này đã nhận được 21 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $132 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

We need writers who are proficient with different referencing styles (APA, HARVARD, etc)

Subjects can vary, and we need committed writers (no other work who can be loyal to us) to start ASAP.

We consider the ff backgrounds:

>Business & Management

>Nursing/Health/Psychology/Medical

>Accounting & Finance >Social Science >Law/Political Science

>IT-related

Rate: $150 per 10,000 words (lump sum)

**Long term work for the right applicant (Good & Committed writers)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online