Writers needed asap - writing with referencing

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 21

Mô Tả Dự Án

We need writers who are proficient with different referencing styles (APA, HARVARD, etc)

Subjects can vary, and we need committed writers (no other work who can be loyal to us) to start ASAP.

We consider the ff backgrounds:

>Business & Management

>Nursing/Health/Psychology/Medical

>Accounting & Finance >Social Science >Law/Political Science

>IT-related

Rate: $150 per 10,000 words (lump sum)

**Long term work for the right applicant (Good & Committed writers)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online