Đã đóng

Writing Research - 20/04/2017 21:43 EDT

Dự án này đã được trao cho Lizmumbi với giá $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Research paper. three pages. Under the Irish Myth and Reality Annotated Bibliography. The topic is The Effect of the Catholic Religion on Ireland. At least 8 sources use. At least 2 book. You should have experience on history research. 1 to 2 days. No amount discuss. more details after bid.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online