Còn mở

I am looking for writers with good English writing skills for multiple research writing projects -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

A writer must have a knowledge of different referencing styles. A writer must have a strong writing skills in his domain.

I would prefer Native English Writers.

Feel free to bid and mention your area of expertise. I would further discuss the project through private message.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online