Đã đóng

I am looking to hire a freelancer with background in academic and research writing in sociology (culture) and business/management (knowledge management) for editing, amending and proof reading.

Dự án này đã được trao cho narayana60 với giá $555 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

The topic is “national culture impact on knowledge management process”. Your domain knowledge is just as important as your research writing skills.

The research structured around five chapters (introduction, Literature review, research methodology-data analysis-findings and conclusions).

All Chapters were written as rough drafts

The required work and deliverables:

For all chapters:

Proof reading

Re-sequencing as needed

editing and amending

reviewing References list/index according to Harvard format.

All chapters/text/figures/tables should be formatted and positioned properly

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online