Đã đóng

newslettwrs or news paper

Dự án này đã được trao cho ItsAwais với giá $8 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 CAD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I want an expert to create 2 Newsletters 4 pages. You have to be a professional and have skills in order to do the work, high level creativity...etc.

Please if you have not created one do not talk to me. thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online