Đã đóng

redaction d'articles en francais

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €44 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

Pour un projet de blog nous sommes a la recherche d'un rédacteur d'article traitant de sujet cannabique. nous sommes a la recherche d'une personne qui connait se sujet et qui aura plaisir a ecrire sur le blog.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online