Đã hoàn thành

2 small essay's

Dự án này đã kết thúc thành công bởi brookjones với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

2 essay's

requirements: 12" font, APA style, SINGLE SPACED, references

- first essay will be 1000 words ( DO NOT count references)

- second essay will be 1 full page

-time frame: 3 days

small project and essay's topics, small budget

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online