Đã đóng

400 word randomized control trial analysis

Dự án này đã được trao cho algoszones với giá $50 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 AUD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

The project requires analysis of a Randomised control trial in English.

details

Basic requirements:

-APA referencing

-Undergraduate English university writing standard

-400 word task

**Specific details of the project are in the word document attached. Please read the questions carefully in the word document and answer them accurately.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online