Đã đóng

1000-1500 words Toulmin argument - open to bidding

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

1000-1500 words argument using Toulmin model and the topic can be anything other than these Anything that boils down to morality (ask me if unsure)

Gun control

Immigration

Diets and/ or Exercise programs

Drinking Age

Anything to do with Marijuana

and All texts used in the essay should be from credible sources. Wikipedia is not acceptable as a source in academic writing. And at least 5 SOURCES

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online