Đã đóng

I would like to hire a Speech Writer -- 2

Dự án này đã được trao cho ezramandela với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I would need a informative speech of 300 words, including the outline, bibliography, and written version of the speech. The topic is "Why It's Important to Cook". the budget is low as you can see its 300 words. bid only if you can do it with the low budget

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online