Đã đóng

Content management for a Tamil song site

Dự án này đã nhận được 11 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

I need someone to copy information from some websites. Looking for someone with a passion for Tamil songs and movies. The primary role of this individual would be to keep a website updated as new movies and songs are published on YouTube.

In addition to keeping the site updated content would need to be posted on social media. I don't forsea this task taking more than an hour or two a week.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online